درباره شادرنگ 

توانایی تولید محصول بر اساس نیاز و سفارش مصرف کننده ، مطابق با آزمون های Test Plan 

لوح ها ، گواهی ها و استانداردهای ملی

دارنده ی استانداردهای رنگ های روغنی براق، رنگ های روغنی مات، رنگ های پوشش زیرین، جلا وارنیش، ضد زنگ ها

اولین دارنده ی استاندارد تشویقی تینرهای فوری در کشور

دارنده ی استاندارد گمرکی صادرات انواع تینرهای فوری

برنده ی لوح مدیریت مشتری مداری با رویکرد رضایتمندی مشتری در سال 1396

دارای گواهی نامه مدیریت ISO9001 DQS