سخنی با شما !


 

خداوند هستی را آفرید

چشم هایمان را ببندیم و تصور کنیم دنیای بدون رنگ را، بدون نقش را و دنیای خاکستری را. چه سخت بود زندگی اگر چنین می شد.

و خداوند رنگ را آفرید و بر صفحه ی هستی کشید تا هنر خلق شود و زیبایی و به ما قدرت و تخصص هنری داد که محصولاتی پدید آوریم در راستای این نقش آفرینی. محصولاتی ساختیم تا دنیای خود و دنیای پیرامون خود را هر چه زیباتر کنیم و به همان رنگی درآوریم که می خواهیم .

تکنولوژی و صنعت را در اختیار گرفتیم، تا زیبایی را دو چندان کنیم، خلق هنر کنیم و لذت ببخشیم به دیدگان خودمان، اطرافیان و هموطنانمان و اکنون سایر مردمان کشورهای همسایه. هرچه بیشتر به هر انسانی نگاهی انسانی داشته باشیم و او را لایق زیبا ترین لحظه ها بدانیم .

تلاش می کنیم و امید داریم که به کمک کارشناسان، متخصصان و نیروهای زبده در تولید و به یاری مردان و زنانی که در جای جای میهن عزیزمان جز به زیبایی و استحکام نمی اندیشند، کاری کنیم در خور و شایسته، و دارایی های مادی را هرچه زیباتر، بادوام تر و ایمن تر سازیم تا آرامشی پدید آوریم که در سایه ی آن معنویت رشد یابد .

خداوند پشتیبان ما و همه مردمان از هر رنگ و نژاد و سرزمینی باشد.

پویایی صنعت را به آرامش هنر و سختی را به لطافت و سادگی را به پیچ و تاب، رنگ در رنگ در هم آمیختیم تا تجلی هنری باشیم از پیشینیان و ارائه دهنده صنعتی باشیم تا آیندگان.با احترام

مدیریت عامل صنایع شیمیایی شاد رنگ کالا

سعید صفدری پور لنجوانی